Jo, vi kan! Om unge med kommunikative funktionsnedsættelser

Stine Weiersøe Villadsen, Hanne Langeland, Per Fabæch Knudsen, Birgit Dilling Jandorf, Kathrine Schmidt Jensen, Socialstyrelsen. Anne Tortzen, Center for Borgerdialog2013

Faghæftet tager udgangspunkt i interview med unge med forskellige former for kommunikative funktionsnedsættelser.

Fagfolk får her et indblik i de drømme og håb for fremtiden, i form af ønsker til uddannelse, job med videre, men også i de barrierer i omgivelserne, som unge med disse funktionsnedsættelser oplever at måtte overskride for at kunne forfølge egne ønsker og ambitioner.

Desuden indeholder faghæftet en refleksionsguide – et redskab til planlægning og afvikling af møder og dialog med den unge med kommunikative funktionsnedsættelser.

Faghæftet henvender sig til undervisere, UU-vejledere, erhvervsvejledere, jobkonsulenter, socialrådgivere og andre i lignende funktioner.

Forfatter: Stine Weiersøe Villadsen, Hanne Langeland, Per Fabæch Knudsen, Birgit Dilling Jandorf, Kathrine Schmidt Jensen, Anne Tortzen (Center for Borgerdialog
Udgivelsesår: 2013
Sideantal: 38 sider
ISBN: 978-87-92905-60-4

Hent publikationen