Integration af behandling og social indsats over for personer med sindslidelse

Steen Bengtsson og Signe Grønborg Knudsen2013

6 kommuner og 2 regioner har samarbejdet om indsatsen over for personer med sindslidelse i 6 ret forskellige projekter om integration af indsatser for mennesker med sindslidelse mellem region og kommune. SFI’s evaluering af projekterne indikerer, at integrerede forløb virker.

Initiativet ”Integrerede forløb” har haft fokus på at skabe integrerede forløb for mennesker med en psykisk lidelse, hvor der arbejdes med alternativer til stafetmodellen mellem behandlingspsykiatrien i regionerne og kommunernes sociale indsats.

Formålet med initiativet har været at understøtte, at mennesker med en psykisk lidelse har mulighed for at leve et liv på egne betingelser samt mulighed for at gennemgå livsfaserne med folkeskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med mennesker uden en psykisk lidelse. Således har initiativet Integrerede forløb haft til formål at sikre, at mennesker med en psykisk lidelse oplever sammenhæng i indsatsen.

Borgerne oplevede en positiv udvikling i deres situation. Fagpersoner fik bedre mulighed for at udveksle viden og faglige perspektiver. Og meget tyder på, at der kan spares penge på budgetterne i kommune og region.

De seks kommuner har hver især valgt, hvilke værktøjer, man ville indføre, for at integrere indsatsen. Modellerne spænder vidt - fra de meget enkle til de mere gennemgribende - og flere af dem ser ud til uden videre at kunne implementeres bredt.

Det er der kommet 6 forskellige modelbeskrivelser ud af, som kan hentes nedenfor.


 
Hent publikationen