Inklusion, deltagelse og bedring - Unge med psykosociale vanskeligheder i lokalsamfundet

Agnete Neidel, Connie Cramer Jensen2013

Publikationen sætter i en række tekster fokus på, hvordan indsatser forankret i lokalsamfundet kan medvirke til at understøtte trivsel hos unge med psykosociale vanskeligheder.

Menneskers netværk og lokalsamfund kan påvirke deres mentale sundhed. Der kan også være en sammenhæng den anden vej: mental sundhed og trivsel hos individer kan påvirke lokalsamfundets trivsel og sammenhængskraft. Derfor kan der være brug for at sætte fokus på, hvordan man kan understøtte og udvikle indsatser, hvor deltagelse, inklusion og styrkelse af det sociale netværk og fællesskaber i lokalsamfundet er i centrum. Ikke kun af hensyn til de mennesker, der kæmper med psykosociale vanskeligheder, men også for at styrke trivsel og sammenhængskraft i samfundslivet – som igen kan bidrage til, at færre ekskluderes som følge af alvorlige psykosociale vanskeligheder.

Publikationen giver inspiration til arbejdet med at udvide fokus fra den individuelle indsats, som er vigtig og nødvendig, til også at fokusere på den enkeltes omgivelser og deltagelsesmuligheder i samfundslivet.  Individuelle indsatser kan være vigtige og nødvendige, men med denne publikation ønsker vi at inspirere til arbejdet med at udvide fokus til også at fokusere på den enkeltes omgivelser og deltagelsesmuligheder i samfundslivet. 

Hent publikationen