Fremkommelige landskaber - børn og unge med Usher syndrom

Bente Ramsing2013

Artikel om de problematikker børn og unge med Usher syndrom står over for, og hvilke interventioner der kan være relevante på forskellige alderstrin.

Børn med Usher syndrom skal kunne bevæge sig i fremkommelige landskaber. Ny dansk forskning af ph.d. Jesper Dammeyer i samarbejde med pædagogisk konsulent Bente Ramsing viser, at over halvdelen af alle børn og unge med det sjældne Usher Syndrom får symptomer på psykosocial mistrivsel allerede inden de fylder 18 år.

Hent publikationen