Forældrenetværk om ordblindhed - Guide

Birgit Dilling Jandorf, Socialstyrelsen2013

En guide rettet mod de, der ønsker at oprette forældrenetværk i de lokale folkeskoler. Forældrenetværk foregår i samspil mellem offentlig og frivillig sektor.

Denne guide tager udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet ”Forstå dit barns ordblindhed – om forældrenetværk”. Guiden retter sig til de, der ønsker at prøve kræfter med opstart af forældrenetværk i de lokale folkeskoler. En opstart, der foregår i samspil mellem repræsentanter fra den offentlige sektor (læsekonsulenter i kommunen/skoleledere/ læsevejledere) og den frivillige sektor (fx Ordblindeforeningen, Skole & Samfund eller andre frivilligorganisationer). 

Hent publikationen