Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre

Ankestyrelsen, SFI2013

Denne undersøgelse er en evaluering af ordningens implementering og anvendelse i kommunerne samt af brugernes, psykologernes og krisecentrenes oplevelse af, hvordan tilbuddet om psykologhjælp fungerer. Evalueringen er gennemført af Ankestyrelsen og SFI efter opdrag fra Socialstyrelsen og Social- og Integrationsministeriet.

Ankestyrelsen har gennemført første del af evalueringen, som blandt andet afdækker omfanget af børn og unge på krisecentre samt undersøger, hvordan kommunerne har implementeret og anvender ordningen om psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er til brug for denne del gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af 94 af landets kommuner. De 94 kommuner huser 39 af landets 43 krisecentre. SFI har i anden del af evalueringen via interviews undersøgt, hvordan tilbuddet fungerer. Der er gennemført telefoninterview med ansatte fra 39 krisecentre af de i alt 43 kvindekrisecentre. Herudover har SFI gennemført interviews med brugerne, det vil sige børn og mødre, psykologer og ansatte fra i alt 8 krisecentre fordelt over hele landet. Den kvalitative del af evalueringen er gennemført af seniorforsker, mag. art. Else Christensen og forskningsassistent, cand. scient. pol. Anders Posselt Langhede.

Hent publikationen