Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver. Delrapport 1. En kortlægning af kommunernes anvendelse af kommunale og specialiserede plejefamilier i 2012

Jill Mehlbye2013

Delrapporten kortlægger kommunernes implementering og anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver.

Rapporten er første indledende del af en stor undersøgelse om kommunernes anvendelse af kommunale plejefamilier og specialiserede plejefamilier, dvs. plejefamilier, der kan modtage særligt støttekrævende børn, som almindelige plejefamilier ikke har forudsætninger for at kunne modtage. Delrapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse stilet til lederen af den afdeling, som varetager sagsbehandling på børne- og familieområdet i alle landets kommuner. Der fokuseres på udbredelsen og anvendelsen af kommunale og specialiserede plejefamilier i kommunerne, antallet af børn, der er anbragt i disse typer af plejefamilier samt rammer og vilkår for plejefamiliernes arbejde.   

Hent publikationen