Forstå dit barns ordblindhed – Evaluering af forældrenetværk

Socialstyrelsen2013

En evaluering af et pilotprojekt, hvor frivillige inddrages i skole-hjem-samarbejdet på grundskoleniveau.

Pilotprojektet ”Forstå dit barns ordblindhed” inddrager frivillige fra brugerorganisationen Ordblindeforeningen, i skole-hjem-samarbejdet på grundskoleniveau. Projektets grundidé er en vinkling af den traditionelle måde at tænke forældresamarbejde på, men også et initiativ med forventet potentiale i forhold til den aktuelle inklusionsdebat.

Denne evaluering bidrager med feedback på spørgsmålet om, hvad der sker, når man klæder fagfolk og forældre på i samme omgang? Kan netværksaktiviteter fremme en samhørighed mellem forældre og i samspil med kommunens praksis – og hvordan? Evalueringen har fokus på gennemførslen af indsatsen, netværksaktiviteter i fire kommuner, korrektioner, refleksioner samt identifikation af viden, som kan forbedre projektet i en large-scale version. 

Hent publikationen