Elever med Usher syndrom – inklusion i skolen

Trine Skov Uldall og Kathrine Schmidt Jensen, Socialstyrelsen. Karina Højbjerre, Bettina Kastrup Pedersen, Anja Nielsen og Bente Ramsing, Center for Døvblindhed og Høretab. Jesper Dammeyer, Center for Døvblindhed og Høretab og Københavns Universitet.2013

I dette faghæfte kan lærere, pædagoger og PPR hente viden om det sjældne Usher syndrom og få konkrete vejledninger til, hvordan elever med Usher bedst muligt inkluderes i skolen.

Elever med Usher er først og fremmest elever som alle andre. Dog oplever de særlige udfordringer i skolen på grund af en kombination af problemer med syn og hørelse og for nogle nedsat balance.

Det er nødvendigt, at fagfolk, der arbejder med elever med Usher, kender til de barrierer, funktionsnedsættelsen kan give, og ved, hvad de kan gøre for at kompensere for dem og inkludere eleven.

Hent publikationen