Bedre overgange for udsatte unge. Midtvejsevaluering af efterværnsinitiativet 'Vejen til uddannelse og beskæftigelse'

Stine Tankred Luckow, Turf Böcker Jakobsen, Anders Posselt Langhede2013

Evalueringen samler de foreløbige erfaringer fra fire forsøgskommuner, hvor man med afsæt i Samarbejdsmodellen samler relevante fagpersoner, fx fra social-, arbejdsmarkeds- og uddannelsessystemet, omkring det samme bord, og hvor den unges egen deltagelse og ønsker for fremtiden står centralt. Forsøgskommunerne er Fredericia, Gentofte, København og Roskilde.

Om end kommunernes erfaringer med Samarbejdsmodellen endnu er spæde, viser evalueringen, at der i den tidlige fase er lagt vigtige byggesten til på sigt at opnå bedre overgange for de unge. De interviewede fagpersoner giver udtryk for, at der arbejdes mere koordineret, målrettet og med et øget fokus på de unge ønsker og kompetencer som udgangspunkt for indsatsen.