Autisme anno 2013. Eksempler på national og international viden

Socialstyrelsen2013

Viden om autisme fra den tidligste indsats, over ungdomsliv, voksenliv og aldring.

Der er fokus på: 

  • Hvor velfunderet er viden på området? 
  • Hvordan kommer den væsentlige viden borgeren til gode? 
  • Hvor vil faglig refleksion og nytænkning være særligt påkrævet?

Der er desuden eksempler på et dansk uddannelsestilbud samt en socialøkonomisk virksomhed og arbejdsplads, som begge ser bag om diagnosen og fokuserer på de særlige evner hos borgere med autisme.

Hæftet henvender sig til fagfolk på myndighedsniveau såvel som fagfolk på praksisniveau. 

Hent publikationen