Akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser

NIRAS for Socialstyrelsen2013

Tilbud om akut social hjælp til mennesker med sindslidelse giver bedre livskvalitet. Det viser en evaluering af forsøg med akuttilbud til mennesker med sindslidelser. Akuttilbud er lettilgængelige tilbud om støtte, rådgivning og omsorg til mennesker med psykiske vanskeligheder uden for normal åbningstid.

Borgere med psykiske vanskeligheder får øget deres livskvalitet af at få tilbudt akut social hjælp. Det viser en evaluering af forsøg med akuttilbud. Akuttilbud er lettilgængelige tilbud om støtte, rådgivning og omsorg til mennesker med psykiske vanskeligheder. Tilbuddene består i anonym rådgivning på telefon, personlig rådgivning og tilbud om overnatning.

Desuden viser evalueringen, at der er bred enighed blandt de projektansvarlige, og flere centrale samarbejdspartnere, om, at akuttilbud er økonomisk rentabelt og at tilbuddene er med til at hæve kvaliteten i den samlede ydelsesvifte i socialpsykiatrien. Tilbuddene er placeret i regi af socialpsykiatrien, men fungerer i samspil med den regionale psykiatri.

I forbindelse med evalueringen har NIRAS i samarbejde med Socialstyrelsen og syv kommuner udarbejdet en guide til brug ved opstart af et akuttilbud. Guiden er baseret på erfaringer fra en forsøgsperiode. Guiden, ”Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatriske akuttilbud”, giver et indblik i de mest centrale erfaringer på tværs af de syv kommuner i forbindelse med hhv. planlægnings-, opstarts- og driftsfasen. 

Hent publikationen

 

Link til kommuneguide