Årsstatistik 2012 - Statistik om centre der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb

Socialstyrelsen, Sara Andersen2013

Årsopgørelse for 2012 over brugen af landets centre, der tilbyder hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen i 2012.

Årsstatistikken henvender sig til fagpersoner, der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Formålet med statistikken er først og fremmest at få mere viden om det arbejde, der udføres på centrene, og de mennesker, der modtager støtte fra centrene.

Udgivelsesår: 2013

Elektronisk udgave ISBN: 978-87-93052-12-3


 
Hent publikationen