Årsstatistik 2012 - Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Socialstyrelsen2013

Det er første gang, der er blevet udarbejdet en årsstatistik om mænd på mandecentre og mandekrisecentre.

Socialstyrelsen har  indsamlet oplysninger om de mænd, der har haft ophold i 2012. I årsstatistikken er der oplysninger om blandt andet mændenes alder, uddannelsesniveau, beskæftigelse, boforhold, statsborgerskab og børn. Derudover er der en temaanalyse, der sætter fokus på partnervold blandt mændene, og en opgørelse over de henvendelser, der i 2012 har været til landets mandecentre og mandekrisecentre.


 
Hent publikationen