Årsstatistik 2012 - Kvinder og børn på krisecenter - Tema: psykologhjælp til kvinder og børn

Socialstyrelsen2013

Hvert år indsamler Socialstyrelsen og LOKK (Landsorganisationen af kvindekrisecentre) oplysninger om de kvinder og børn, der har haft ophold på et krisecenter for voldsramte.

Årsstatistikken består af tre dele:

  • En række tabeller, der viser udviklingen over tid, fx i omfanget af volden, voldens art, bopæl, uddannelse, forsørgelsesgrundlag og alder. Tabellerne går tidligst tilbage til 2005.
  • Temaanalyser, der sætter fokus på udvalgte områder, i år bl.a. psykologsamtaler til både kvinder og børn.
  • Bilagsdel med tabeller, som er opgjort på de enkelte krisecentre.
Hent publikationen