Visitation og implementering af hjælpemidler i hjemmeplejen

Socialstyrelsen2012

Projektet fra 2011-2012 viser, at borgerne er mere tilfredse, når de bliver mere selvhjulpne med hjælpemidler, og hjemmehjælpens arbejde bliver fysisk lettere, fordi hjælpemidlerne letter arbejdsgangene. Kommunen frigjorde samlet set ressourcer. Hent resumé og business casen her.

2011-2012 gennemførte Socialstyrelsen, med støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi, et forsøgsprojekt sammen med Aarhus, Randers og Favrskov kommuner. De tre kommuner ændrede i projektet på deres arbejdsgange, så der blev tildelt flere hjælpemidler. Samtidig blev samarbejdet mellem visitator, trænende terapeut og hjemmepleje styrket.


 
Hent publikationen

 

Hent business casen  for visitation og implementering af hjælpemidler i hjemmeplejen