Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge

Socialstyrelsen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling2012

Hæftet indeholder 10 konkrete anbefalinger til udvikling af forebyggelsesindsatsen.

Opsamlingen er tænkt som et bidrag til at sikre et godt vidensgrundlag for kommunernes arbejde med den lovpligtige plan for en sammenhængende forebyggelsesindsats mod ungdomskriminalitet.
Opsamlingen rummer både en forståelse af forebyggelsesbegrebet, konkrete indsatser i begrebet, forskningsresultater, Ungdomskommissionens (2009) overordende anbefalinger, aktuel viden om virksomme tiltag samt aktuelle erfaringer fra danske kommuner.


 
Hent publikationen