Vejen ud - En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Socialstyrelsen2012

Rapporten sætter fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og de støttebehov, nogle af dem kan have når de stopper og i en periode herefter.

Projektet er en del af satspuljeaftalen for 2011. Opdragsgiver er Socialministeriets departement, der ønskede en undersøgelse gennemført af Socialstyrelsen og SFI, så de to aktørers respektive kernekompetencer blev udnyttet bedst muligt.


 
Hent publikationen