Veje ind og ud af kriminalitet - Tidligere kriminelle unges erfaringer

NIRAS konsulenterne2012

Denne bog giver et indblik i tidligere kriminelles egne historier om deres veje ind og ud af kriminalitet.

Bogen bygger på en undersøgelse, som NIRAS har lavet for Socialstyrelsen. Undersøgelsen er bygget op omkring livshistorieinterview med 20 tidligere kriminelle. Analysen af fortællingerne fokuserer på det, som de tidligere kriminelle tillægger betydning og lægger vægt på i deres fortællinger.

Analysen viser, at noget helt centralt for både vejene ind og ud af kriminaliteten er tilhørsforhold og anerkendelse. De unge lægger meget vægt på sociale fællesskaber og identitet i forhold til at være nogen og noget. Herudover spiller institutioner samt vold og stoffer også en afgørende rolle i mange livshistorier. Disse forhold vil være en rød tråd i bogen, hvor de vil blive udfoldet i forhold til de forskellige situationer, som de tidligere kriminelle befinder sig i.


 
Hent publikationen