Evaluering af ældre- og handicapvenlige toiletter

Socialstyrelsen2012

Et projekt fra 2011 viser, at vasketoiletter giver borgere større livskvalitet, både i forhold til selvhjulpenhed og værdighed. Samtidig betyder teknologien, at medarbejderens fysiske arbejdsmiljø forbedres, og tiden prioriteres bedre. Et stort potentiale i forhold til kommunens økonomi blev påvist.

Socialstyrelsen har fra 2010-2011, i samarbejde med Roskilde, Slagelse, Holstebro og Aarhus kommuner samt Teknologisk Institut, demonstreret potentialet ved at indføre ældre- og handicapvenlige toiletter hos borgere i eget hjem. Formålet med projektet har været at gøre borgerne helt eller delvist selvhjulpne ved toiletbesøg ved hjælp af et vasketoilet, evt. kombineret med toiletsædeløfter.


 
Hent publikationen

 

Hent også resumeet af demonstrationsprojektet om ældre- og handicapvenlige toiletter