ABT-projektet Spiserobot til borgere med fysisk handicap

Socialstyrelsen2012

Erfaringer fra ABT-projektet fra 2012 viser, at både medarbejdere og beboere havde positive oplevelser med spiserobotterne, som bl.a. gav et anderledes ligeværdigt forhold mellem medarbejder og beboer i spisesitationen, og samtidig mere selvstændighed og livskvalitet for beboeren.

Socialstyrelsen gennemførte i 2011-2012 en afprøvning af spiserobotter til personer i botilbud med funktionsnedsættelser i arme og/eller hænder. Formålet med projektet var at gøre denne gruppe borgere helt eller delvist selvhjulpne i måltidssituationer.


 
Hent publikationen

 

Business case om ABT-projektet Spiserobot til borgere med fysisk handicap