Rehabilitering, koordination og neurofaglighed - Hjerneskadeområdet anno 2012

Socialstyrelsen2012

Hæftet har fokus på rehabilitering og hvad der er sket med begrebet gennem tiderne.

Hjerneskadeområdet har undergået meget store forandringer siden strukturreformen i 2007. Specialiserede tilbud er blevet nedlagt og samtidig er der opstået en lang række nye tilbud i kommunerne, som nu har ansvaret for rehabilitering af borgere med hjerneskade. Udviklingen på området blev sat på dagsordenen på den store konference ’Specialisering – nyspecialisering – hjerneskadeområdet anno 2012’, som Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri afholdt den 25. september 2012 i Odense med 360 deltagere.

Dette hæfte følger i forlængelse af konferencen med en række indlæg og artikler af nogle af oplægsholderne fra konferencen. Samtidig perspektiverer faghæftet det der foregår på hjerneskadeområdet lige nu. 


 
Hent publikationen