Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning

Socialstyrelsen2012

Vejledning til kontaktpersoner om, hvornår og hvor hyppigt udviklingshæmmedes syn bør undersøges, og om, hvor synsundersøgelsen kan foretages.