Rapport: Anbringelser uden samtykke

University College Lillebælt2012

Denne undersøgelse omhandler anbringelser af døgnanbragte
børn uden forældrenes samtykke og søger at skabe et indblik i disse børns hverdag på baggrund af interviews med børnene selv, deres forældre og barnets kontaktpædagog på døgninstitutionen.

Projektet har som formål: 1) at undersøge vilkårene for samarbejdet mellem myndighed, leverandør samt børnene og deres familier i anbringelsessager uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne, 2) at undersøge hvilken betydning manglende forældresamtykke har for de anbragtes hverdagsliv og for leverandørens arbejde med handleplanen og behandlingsplanen. Projektet tager afsæt i leverandørens, børnenes/de unges og forældrenes perspektiv.


 
Hent publikationen