PMTO De gode cirkler i familien: til forældregruppe

Socialstyrelsen2012

Parent Management Training Oregon (PMTO) er en behandlingsmetode for familier med børn, der udviser problemadfærd.

Socialstyrelsen står bag PMTO Danmark og er ansvarlig for at implementere metoden herhjemme. I PMTO-forældregruppen bliver der arbejdet med at styrke det positive samspil og mindske konflikter mellem forældre og børn i hjemmet.


 
Hent publikationen