Pårørende i centrum - familier med erhvervet døvblindhed

Socialstyrelsen2012

Pårørende til personer med erhvervet døvblindhed deler deres erfaringer med at være forbundet med et menneske med et handicap, som vanskeliggør kommunikation, tilegnelse af information og det at færdes alene.

Pårørende i centrum - familier med erhvervet døvblindhed handler om familier, hvor et af medlemmerne lever med erhvervet døvblindhed. De pårørende deler deres erfaringer om at være forbundet med et menneske med et handicap, som vanskeliggør kommunikation, tilegnelse af information og det at færdes alene – og som ofte udvikler sig i negativ retning, så handicappet bliver mere og mere begrænsende. En mor, en far, en søster, en bror, en kone, en mand, en søn og en datter fortæller deres historier. 

Fra professionel side er der et voksende fokus på pårørende i disse familier. De står med et stort ansvar, og befinder sig til tider i næsten uoverskuelige situationer, men de kan også betragtes som reelle ressourcer. Fagfolk fra fire forskellige tilbud beretter om deres vinkler på arbejdet med familier med erhvervet døvblindhed.


 
Hent publikationen