Nyhedsbrev 3 - Dokumentationsredskaber

Socialstyrelsen2012

Nyhedsbrev 3, juni 2012 - Dokumentationsredskaber: HoNOSCA-RD og YLS/CMI

Der arbejdes aktivt med redskaberne på alle anbringelsessteder. Det er generelt en mindre gruppe af medarbejderne på anbringelsestederne, der arbejder direkte med redskaberne, og man har de fleste steder valgt endnu ikke at inddrage den samlede medarbejdergruppe.


 
Hent publikationen