Når børn er ofre for menneskehandel - kendetegn og hjælpemuligheder

Socialstyrelsen2012

Menneskehandel med børn og unge under 18 år foregår over hele verden - også i Danmark. Børnene kan være svære at få øje på, men der er en lang række signaler, man kan være opmærksom på og undersøge nærmere, som kan give et billede af, om barnet er offer for menneskehandel.

Indikatorerne kan findes i det miljø, hvor man møder barnet, f.eks. i prostitutionsmiljøet, hos de personer barnet følges med eller i barnets adfærd. Eller måske vækkes mistanken ved, at et barn ikke kan gøre rede for sin rejse til Danmark eller grund til at være i Danmark. Ofrene kan være at finde blandt løsarbejdere, uledsagede mindreårige, kriminelle, migranter og asylansøgere.

Men hvad stiller man op, når man som fagperson får en mistanke om at et barn er offer for menneskehandel? Dette hæfte informerer om de indikatorer man skal være opmærksom på i forbindelse med potentielt handlede børn. Her beskrives også hvilke muligheder man har for at støtte og hjælpe barnet.


 
Hent publikationen