Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen

Socialstyrelsen2012

Vejledningen beskriver detaljeret retningslinjerne for BTP-modellen.

Socialstyrelsen og KL har i samarbejde udarbejdet denne vejledning, som detaljeret beskriver retningslinierne for BTP-modellen.

Modellen er et frivilligt redskab til de kommuner, der opgør deres timeprisberegninger på fritvalgsområdet ud fra en stikprøve af den faktisk leverede tid.

I forhold til den tidligere udgave af BTP-modellen er BTP justeret, så BTP nu beregnes ud fra fremmødetiden og ikke som tidligere fra den samlede arbejdstid. Kommunen skal derfor ikke længere opgøre fraværet for at beregne BTP. Der er også sket en justering i forhold til, hvordan fejlregistreringer i stikprøven skal behandles.


 
Hent publikationen