Menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark?

Socialstyrelsen2012

Menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark?

- Migrations - og arbejdsvilkår for en gruppe migrantarbejdere beskæftiget i rengøringsbranchen, i den grønne sektor eller som au pair.

(en sammenfatningsrapport)

Internationalt er der i de senere år kommet øget fokus på menneskehandel til tvangsarbejde og i flere europæiske lande har der været en stigning i sådanne sager.  

I Danmark har indsatsen mod menneskehandel indtil nu primært været koncentreret omkring prostitutionsområdet, mens der har været meget begrænset viden om menneskehandel til tvangsarbejde inden for andre erhverv. På den baggrund har Center mod Menneskehandel iværksat en række undersøgelser af migrations-, arbejds- og levevilkårene for udenlandske arbejdere inden for en række sektorer med henblik på at afdække, hvorvidt der her kunne forekomme menneskehandel til tvangsarbejde. Den første rapport ”Au pair og menneskehandlet?” blev udgivet i 2010 og blev i 2011 fulgt op af to nye rapporter med fokus på henholdsvis den grønne sektor (landbrug og gartneri) og rengøringsbranchen.  

Denne rapport præsenterer en kort sammenfatning af de væsentligste undersøgelses-resultater og konklusioner fra de tre ovenstående rapporter, samt en tværgående analyse af emneområdet menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.


 
Hent publikationen