Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap

Socialstyrelsen2012

Pjece til kommuner og sagsbehandlere.

Børn og unge mellem 12 og 18 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal tilbydes 15 timers ledsagelse om måneden. Ledsagelsen kan ske i forbindelse med kulturelle og sociale aktiviteter, fritidstilbud, besøg hos familie og venner eller andre aktiviteter, som barnet eller den unge har lyst til.

Ledsageordningens formål er at give børn og unge med handicap større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd, uden at være afhængig af, at forældre eller nærmeste pårørende følger dem.

I denne pjece beskrives vilkårene og fordelene ved ordningen, herunder målgruppe, rekruttering af ledsagere, ledsagerordningens indhold, omfang, finansiering, samt ledsagernes kompetencer og løn/arbejdsforhold.


 
Hent publikationen