Kompetenceudvikling på tværs

Socialstyrelsen2012

Denne pjece beskriver, hvordan man på forskellig vis kan tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb, som går på tværs af sektorer og/eller faggrænser.

Målet med pjecen (2010) er at give gode råd, forslag og inspiration, når kompetenceudviklingsforløb på tværs af sektorer og/eller faggrænser skal tilrettelægges.


 
Hent publikationen

 

Kommunikation på tværs - når mennesker bliver syge