Håndbog om forældresamarbejde. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge

Socialstyrelsen2012

I håndbogen kan du læse om, hvordan forældrene til børn og unge, der anbringes uden for hjemmet,
kan bidrage til et bedre anbringelsesforløb.

Inddragelse af forældrene til det anbragte barn eller ung kan bidrage til et bedre anbringelsesforløb. Selvom børn og unge anbringes uden for hjemmet, så er forældrene fortsat meget vigtige i børnenes og de unges liv. En velfungerende kontakt mellem forældrene og barnet eller den unge kan bidrage til et godt anbringelsesforløb. Erfaringerne viser også, at forældrene ofte har brug for støtte i forbindelse med anbringelsen.

Indhold udarbejdet af: University College Lillebælt, Inquiry Partners i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet og følgegruppe af repræsentanter fra relevante organisationer.

Udgivelsesår: 2012
Sideantal:222 sider; ill.
ISBN: 978-87-92567-59-8
Digitalt ISBN: 978-87-92567-60-4


 
Hent publikationen