Forebyggende foranstaltninger 14-17 år. Dialoggruppe – om forebyggelse som alternativ til anbringelse. Delrapport 5

Mette Lausten, Helle Hansen, Anne-Kirstine Mølholt, Katrine Schjødt Vammen & Anne-Catherine Legendre2012

Rapporten omhandler kommuners brug af forebyggende foranstaltninger og beskriver fem indsatser, der arbejder forebyggende med udsatte 14-17-årige.

De fem indsatser varierer fra helhedsindsats med dagbehandling og skolegang over kontaktperson eller værkstedsplads til fritidstilbud. Alle, der er tilknyttet de forskellige indsatser, vurderer, at deres vigtigste opgave er at hjælpe de unge til et selvstændigt voksenliv. De arbejder målrettet på at styrke de unges egne ressourcer og selvtillid og fungerer som rollemodeller i forhold til at vise de unge vejen til gode sociale relationer og netværk. 


 
Hent publikationen