Evaluering af Masteruddannelsen i børn og unge - fjerde delrapport

Oxford Research2012

Socialstyrelsen har fra 2010-2014 fået foretaget en evaluering af Masteruddannelsen i udsatte Børn og Unge (MBU). Dette er fjerde delrapport.

Formålet med evalueringen af masteruddannelsen har været at bidrage med viden til løbende at udvikle og forbedre uddannelsen og til at afdække udbyttet og omsætningen af uddannelsen på arbejdspladserne.

Oxford Research har stået for evalueringen, som er gennemført i perioden 2010-2014.

Evalueringen har fulgt den første årgang og til dels anden årgang på MBU. Dataindsamlingen er gennemført hvert semester gennem studiedata, telefonsurvey med studerende og deres ledere, observation af undervisningen, interview med studielederen, underviserne, censorerne samt casestudier af udvalgte arbejdspladser.

Der er udarbejdet i alt fem delrapporter i forbindelse med evalueringen. De fire første delrapporter fokuserer på de enkelte semestre i uddannelsen, mens den femte og sidste delrapport fokuserer på det samlede udbytte for medarbejderne efter endt uddannelse.  

 


 
Hent publikationen