Din kommune kan hjælpe

"Socialstyrelsen2012

Folderen fra Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri i Socialstyrelsen informerer om kommunernes støtte- og kontaktpersonordning (§99). Folderen er målrettet pårørende, naboer og andre, som kender en borger, der har en psykisk lidelse.

Folderen henvender sig især – men ikke kun - til borgere med anden baggrund end dansk. Undersøgelser viser, at socialpsykiatrien generelt har meget lidt kontakt med flygtninge og indvandrere. Samtidig er gruppen overrepræsenteret både på de psykiatriske afdelinger og på herberger og krisecentre. Rette hjælp i rette tid vil ofte både kunne forebygge indlæggelser og unødvendige tvangsforanstaltninger.
Mange pårørende kender ikke kommunens støttetilbud og ved ikke, hvor de kan henvende sig for at få hjælp. Det kan denne folder hjælpe med.

Folderen findes også på engelsk med titlen 'You local authority can help' og på arabisk med titlen بإمكان بلديتك املساعدة


 
Hent publikationen

 

Engelsk udgave: Your local authority can help (pdf)

Arabisk udgave:  بإمكان بلديتك املساعدة (pdf)