De pårørendes behov: når demensen flytter ind

Mette Birk-Olsen, CAST2012

Afdækning af forskellige aspekter af samboende og pårørendes situation, behov og ønsker om støtte og aflastning når demensen rammer.

Center for Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital har gennemført to forskningsprojekter om samboende og pårørende til demente for Servicestyrelsen. De afdækker forskellige aspekter af de samboende og pårørendes situation, behov og ønsker om støtte og aflastning.

Undersøgelserne og resultaterne er beskrevet i tre forskningsrapporter (2007) og sammenfattet i denne pjece (2008).

Rapporterne hedder:

  • "Pårørende til demente - En spørgeskemaundersøgelse om deres helbred og behov"
  • "Samlevende med demente - En analyse af otte interviews om hverdagen med en demensramt"
  • "Samlevende med demente - En spørgeskemaundersøgelse om hverdagen med en demensramt"

 
Hent publikationen