DAISY - Støtte og rådgivning til demente og pårørende

Socialstyrelsen2012

Formålet med redegørelsen er at give inspiration til ledere og medarbejdere i kommuner og andre institutioner, som arbejder med støtte og rådgivning til demente og pårørende. I redegørelsen beskrives, hvad vi i dag ved om muligheder for støtte og rådgivning til demente og pårørende.

Delrapport 1

Denne redegørelse er blevet til som led i forberedelserne til Dansk Alzheimer Interventions Undersøgelse (DAISY), der har til formål at undersøge mulighederne for at forbedre støtten til patienter med nydiagnosticeret demenssygdom i tidlig fase og deres pårørende i Danmark.

Formålet med redegørelsen er at give inspiration til ledere og medarbejdere i kommuner og andre institutioner, som arbejder med støtte og rådgivning til demente og pårørende. I redegørelsen beskrives, hvad vi i dag ved om muligheder for støtte og rådgivning til demente og pårørende på baggrund af en oversigt over internationale erfaringer og en litteraturgennemgang. Desuden beskrives resultatet af en mindre dansk spørgeskemaundersøgelse om demente og pårørendes ønsker og behov for støtte og rådgivning.


 
Hent publikationen