Bedre tværfaglig indsats - for børn i familier med misbrug eller sindslidelse

"Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter SUS &amp2012

BTI-mappen er et idékatalog, der præsenterer de vigtigste resultater af projekt Bedre Tværfaglig Indsats.

Mappen indeholder en videns- og erfaringsindsamling, den overordnede struktur for samarbejdsmodellen, anbefalinger til metoder og redskaber, eksempler på best practice samt endelig en vejledning til, hvordan modellen kan implementeres. Mappen skal både kunne anvendes af kommuner og regioner, der ønsker at anvende hele eller dele af modellen, men skal derudover også kunne give inspiration til organisering og tilrettelæggelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring børn og unge generelt. Desuden er der udarbejdet en række pjecer, der kortfattet præsenterer modellen og idékataloget.


 
Hent publikationen