ABT-projektet om Automatisk besøgsplanlægning

Socialstyrelsen2012

Socialstyrelsen gennemførte i 2011-2012 et projekt, der skulle optimere besøgsplanlægningen i hjemmeplejen ved hjælp af automatisk besøgsplanlægning (ABP). Planlægningstiden var den samme med manuel og automatisk besøgsplanlægning, men medarbejdernes transporttid mellem besøgene blev mindsket ved brugen af den automatiske besøgsplanlægning.

Derudover undersøgte projektet også, hvilken betydning teknologien havde for medarbejdernes oplevelse af deres arbejdsmiljø.


 
Hent publikationen

 

Business case af ABT-projektet om Automatisk besøgsplanlægning