Vejledning til Undervisere. Grundkursus for kommende plejefamilier

Socialstyrelsen2011

Kursusmaterialet er en vejledning til underviserne på grundkurserne for kommende plejefamilier, der skal sikre de bedste forudsætninger for plejefamilier.

Med indførelsen af Barnets Reform er det et krav, at et 4-dages grundkursus svarende til dette som udgangspunkt skal være gennemført inden anbringelsen af barnet eller den unge i plejefamilien. Kursusmaterialet tager afsæt i det eksisterende RUGO-materiale, der i sin tid blev udviklet af Socialministeriet, Kommunernes Landsforening samt de centrale organisationer på området. Nærværende kursusmateriale er opdateret og centreret omkring de ændringer på plejefamilieområdet, som trådte i kraft med Barnets Reform 1. januar 2011.


 
Hent publikationen