Sociale indsatser til mennesker med ADHD. En kortlægning

Steen Bengtsson, Winnie Alim, Henriette Holmskov, Andreas Lund2011

Denne kortlægning af sociale indsatser i forhold til mennesker med ADHD er planlagt og gennemført i et samarbejde mellem Servicestyrelsen og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kortlægningen af eksisterende kommunale, regionale og private indsatser og tilbud til mennesker med ADHD er en del af Servicestyrelsens projekt "Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD". Viden og erfaringer fra det samlede projektforløb skal kvalificere udarbejdelsen af en national handlingsplan for forebyggelse af alvorlige sociale problemer blandt børn, unge og voksne med ADHD.


 
Hent publikationen