Samtaler med unge - overgange og brobygning

Metropol2011

Denne undersøgelse handler om, hvordan sagsbehandlere taler med unge som befinder sig i overgangen mellem barn og voksen, og har behov for at der bygges bro mellem forskellige foranstaltninger.

Det er samtaler mellem sagsbehandlere og unge, som er i fokus i dette projekt. Det er yderligere afgrænset til samtaler med unge, hvor der i forvejen er en foranstaltning i gang overfor. Det er samtalen om opfølgning og brobygning mellem disse foranstaltninger, som er i fokus i det følgende. Det er samtaler, som danner grundlag for de kommunale beslutninger om støtte og foranstaltninger, som skal støtte den unges overgang til selvstændig voksentilværelse.

Dermed er undersøgelsens andet tema om overgang fra barn til voksen slået an. Det er således sagsbehandleres samtaler med unge om brobygning mellem foranstaltninger og overgangen fra barn til voksen, som er det centrale tema i det følgende.


 
Hent publikationen