Samarbejde med pårørende - Forebyggelse og håndtering af konflikter

Socialstyrelsen2011

Denne håndbog er udgivet som led i Socialstyrelsens projekt - "Håndtering af konflikter i pårørendesamarbejdet". Formålet med håndbogen er at tilbyde viden og metoder til at forebygge og håndtere konflikter på de danske plejecentre.

Ofte fremstår konflikter som noget uhåndgribeligt. Det kan være en uro, en forråelse af sproget, sygemeldinger eller en fornemmelse af at der er "noget i vejen". Det er ikke altid åbenlyst, at der er tale om en egentlig konflikt. Alligevel bruges termen "konflikthåndtering" som fællesbetegnelse for det arbejde, der skal gøres, når der er noget, der skal arbejdes med.

Hensigten med håndbogen er, at den kan fungere som et lille opslagsværk for dig, der arbejder med pårørende og dermed kan komme ud for at skulle løse konfilkter på f.eks. plejecentre.


 
Hent publikationen