Rapport: projekt "Udvikling af et redskab til ernæringsvurdering og behandling af ældre"

Stine Kjær; Anne Marie Beck2011

Rapporten beskriver resultaterne i projektet: dårlig ernæringstilstand er fortsat et udbredt og omfattende problem blandt
ældre i hjemmepleje og på plejecentre, men der findes egnede redskaber til at
identificere og behandle disse ældre.

Materialet er udviklet i forbindelse med projektet God mad - godt liv.

Projektet God mad - godt liv.


 
Hent publikationen