Rammer vi rigtigt? Mødestedet: Et socialt tilbud i udvikling

Socialstyrelsen2011

Siden åbningen i 2008 har Mødestedet gennemgået en betydelig udvikling og er nu velbesøgt og ofte omtalt som én af ’succeshistorierne’ i den danske indsats mod menneskehandel.

Centret har vist sig at være en central del af indsatsen med at etablere kontakt til en gruppe, som tidligere var meget svær at nå, på grund af deres ofte meget udsatte – og nogle gange også illegale – position her i Danmark. Som en naturlig forlængelse af den succes er der nu behov for en dokumentering og evaluering af tilbuddet. Projektet ’Rammer vi rigtigt?’ har til hensigt at dokumentere hverdagslivet i Mødestedet, som det ser ud i dag – fra både brugernes og medarbejdernes perspektiver. 


 
Hent publikationen