Opsporing af ADHD blandt udsatte voksne - Evalueringsrapport

Lise Bjerre Kyllingsbæk, Therese Marie Dyrby og Carrie Lynne Lautrup2011

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projekt Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD. Projektet var forankret i Socialstyrelsen og gennemføres i perioden 2009-2013 for satspuljemidler.

Nærværende rapport præsenterer resultater og erfaringer fra ADHD-projektets indsatsområde "Udvikling og afprøvning af ADHD-opsporingsforløb i tilbud på udsatteområdet", også kaldet opsporingsprojektet. Opsporingsprojektet blev gennemført i Slagelse, Vejle og Århus Kommune i januar 2010 - juni 2011 i samarbejde med Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen