Opkvalificering af den tidlige indsats. Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen

Socialstyrelsen2011

Læs om udviklingen og afprøvningen af opsporingsmodellen, der er baseret på den nyeste forskningsmæssige viden om opsporing af socialt udsatte børn

Identifikation af socialt udsatte børn er en udfordring for såvel forsknings- som praksisfeltet, idet det ikke er entydigt, hvornår et barn kan betragtes som udsat. Det er vigtigt, at de fagfolk, som møder børn i hverdagen, har den nødvendige viden og brugbare redskaber til at identificere såvel de børn, der er udsatte, som børn med begyndende vanskeligheder.

Servicestyrelsen har igangsat et forskningsprojekt, der skal forene eksisterende viden fra forskningsfeltet med frontpersonalets praktiske viden. Fokus i projektet er at udnytte den viden, som både forsknings- og praksisfeltet har, for i fællesskab at udvikle en brugbar metode og redskaber.

Forskningsprojektet er igangsat i samarbejde med AKF og fem projektkommuner, nemlig Assens, Haderslev, Norddjurs, Viborg og Vordingborg kommuner.

 


 
Hent publikationen