Nyhedsbrev 2 - Dokumentationsprojektet

Socialstyrelsen2011

Nyhedsbrev 2, december 2011 - Dokumentationsprojektet: resultater af anbringelser af kriminelle og kriminalitetstruede unge

Et af målene med dokumentationssystemet er, at det, når systemet er fuldt udviklet, skal være muligt at sammenligne resultaterne for de unge fra forskellige anbringelsessteder.

Det er et mål, der skaber store etiske, metodemæssige og formidlingsmæssige udfordringer.


 
Hent publikationen