Nyhedsbrev 1 - Dokumentationsredskaber

Socialstyrelsen2011

Nyhedsbrev 1, juli 2011 - Dokumentationsredskaber: HoNOSCA/Resultatdokumentation og YLS/CMI

Servicestyrelsen har det overordnede ansvar for projektet med at afprøve dokumentationsredskaberne for HoNOSCA/Resultatdokumentation og YLS/CMI. Derudover er projektet organiseret med udgangspunkt i de otte deltagende anbringelsessteder og de myndighedsbehandlere, som de samarbejder med. 


 
Hent publikationen